Kongres Solidarni w Rozwoju - Aktywni dla Rozwoju

Kongres Solidarni w Rozwoju - Aktywni dla Rozwoju

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 11.09.2022 20:00
zakończona

Opis wydarzenia
Solidarni w Rozwoju - Aktywni dla Rozwoju, 12-13.09.2022 r., Gdańsk

Społeczeństwo – solidarność – rozwój - wspólnota – demokracja w czasach permanentnego kryzysu to hasła tegorocznego kongresu “Solidarni w rozwoju-Aktywni na rzecz rozwoju”, który odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Czy aktywność obywatelska jest dla nas rezerwuarem demokratycznego działania? Czy i czego nauczyły nas dotychczasowe kolektywne doświadczenia pomagania? Czego nauczyła nas pandemia, a czego obecny kryzys uchodźczy? Czy i jak zarządzać aktywnością obywatelską? Czego nauczyła samorząd? W jaki sposób budujemy polski i europejski kapitał wspólnotowy? Podstawowym pytaniem o demokrację, staje się, pytanie o kondycję, w jakiej znajdujemy się jako społeczeństwo, a także pytanie, w jaki sposób w demokracji uczestniczymy. Celem kongresu jest zatem wypracowanie rekomendacji na przyszłość, które mogą stać się podstawą do wprowadzenia zmian ustawowych, systemowych oraz społecznych, w tym zmian w obszarze uregulowań ustawowych i rozwiązań samorządowych.

Wydarzenie jest częścią programu „Gdańskiego Tygodnia Demokracji”

Czekamy na Ciebie!

PROGRAM: 12 września 2022
10:00-10:15    Otwarcie Kongresu Solidarni w Rozwoju
10:15-12:00    Sesja plenarna: Aktywność obywatelska i demokratyczne działanie. Czego się uczymy?
Sesje równoległe:
  • 12:15-14:15    Sesja 1: Prawa człowieka i kryzys humanitarny
  • 12:15-14:15    Sesja 2: Sprawczość / podmiotowość społeczeństwa w działaniu
  • 12:15-14:15    Warsztat 1: UX design dla wolontariatu
  • 12:15-14:15    Warsztat 2: 20-lecie GROP. Od samoorganizacji do Reprezentacji.
14:15-15:00    Przerwa
15:00-17:00    Sesja plenarna: Czy wolontariat zawsze jest działaniem społecznym?
17:00               Zakończenie: Zaangażowane społecznie działanie artystyczne

PROGRAM: 13 września 2022
10:00-12:00    Sesja plenarna: Ustawa o pożytku i wolontariacie 20 lat później
Sesje równoległe:
  • 12:00-13:30    Sesja: Grupy nieformalne jako nowa forma organizacji społecznej 
  • 12:00-13:30    Warsztat: Okrągły Stół Ekonomii Społecznej
13:30-14:00    Przerwa
14:00-15:30    Seminarium: Aktywne wspólnoty – w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju
15:30-17:00    Sesja zamykająca: Czy możliwe jest zinstytucjonalizowanie energii społecznej?

Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Open Eyes Economy Summit, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
Partner:
Fundacja im. Stefana Batorego
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
12.09.2022 10:00
Zakończenie:
13.09.2022 17:00

Europejskie Centrum Solidarności
pI. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

Pokaż na mapie

Strona wydarzenia:
https://solidarniwrozwoju.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Obywatelska 1, 80-200 Gdańsk

[email protected]

516 363 159

pl